ตรวจจับผลิตภัณฑ์ถุงมือทางการแพทย์ไม่มีคุณภาพ
18 มกราคม 2564

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มุ่งมั่นดำเนินการกวาดล้างผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค