เปิดสิทธิ์การใช้งานระบบ


เปิดสิทธิ์การใช้งานระบบประเภทของการเปิดสิทธิ์ผ่านระบบ Skynet

OPENID14fullsystem.jpg

ประเภทคำขอที่ต้องดำเนินการเปิดสิทธิ์ก่อนยื่นคำขอผ่าน ระบบ Skynet 14 ระบบดังนี้

1. ระบบวินิจฉัยผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

2. ระบบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต/นำเข้าเครื่องมือแพทย์

3. ระบบขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

4. ระบบใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์

5. ระบบหนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก (ผอ.1)

6. ระบบผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 27

7. ระบบใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ (เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ)

8. ระบบหนังสือรับรองสำหรับเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก (CFS, COE, COM, COO)

9. ระบบโฆษณาเครื่องมือแพทย์สำหรับประชาชนทั่วไป

10. ระบบแจ้งโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์

11. ระบบคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ (GMP)

12. ระบบรายงานผลิต นำเข้า ขาย

13. ระบบรายงานผู้ป่วยที่ใช้เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย

14. ระบบแจ้งเลิกกิจการ/ไม่ต่ออายุ


การสมัคร Open ID

Open ID.jpg