งานกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาดเครื่องมือแพทย์ General Medical Devices


งานกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาดเครื่องมือแพทย์ General Medical Devices


ขั้นตอน (ภาพรวม)


FlowMDVmanufac.jpgFlowMDVimp.jpgขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์flowesub1july.jpgกรณีขึ้นทะเบียนรูปแบบ Full


Click เลือกช่องทาง Full, Concise หรือ THAI FDA-SINGAPORE HSA REGULATORY RELIANCE PROGRAM


รูปแบบและช่องทางการประเมินเอกสาร Full CSDT


Group 141964.png