คู่มือการยื่นจดทะเบียนสถานประกอบการ/ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ (รายใหม่)
21 พฤศจิกายน 2565

คู่มือการยื่นจดทะเบียนสถานประกอบการ/ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ (รายใหม่)

ปรึกษาจดทะเบียนสถานประกอบการ ​ ​ โทรศัพท์ : 0 2590 7280

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา