การอบรม/สัมมนา
7 เมษายน 2566

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและหลักสูตรการอบรมของมูลนิธิ อย. ได้ที่  https://fdafoundation.org/ 


ลำดับ


ประวัติการจัดอบรม / สัมมนา

สถานะ

1

หัวข้อ การจัดเตรียมเอกสารแสดงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องมือแพทย์ (Safety and Performance Documents) ประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียน กลุ่ม Non - Active

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ปิดรับสมัคร

2

การอบรมการยื่นรายงานการผลิต นำเข้า ขาย

ปิดรับสมัคร

3

อบรมการจัดเตรียมเอกสารแสดงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องมือแพทย์ (Safety and Performance Documents) รูปแบบ Full CSDT

- 25 มกราคม 2566  กลุ่ม IVD

- 15 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่ม NON-IVD (Active medical devices)

- 22 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่ม NON-IVD (Non-Active medical devices)

ปิดรับสมัคร

4

ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนของเครื่องมือแพทย์ IVD

ปิดรับสมัคร

5

หลักสูตรผู้ยื่นขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์มืออาชีพ Certifed RA รุ่นที่ 1 จำนวน 20 ท่าน
Remark : อบรม 35 ชั่วโมง (ทุกวันเสาร์)

ปิดรับสมัคร

6

Facebook LIVE ! เรื่อง การปรับปรุงระบบบริหารจัดการคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566

ดูย้อนหลัง

7

Facebook LIVE ! เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการให้บริการระบบ E-submission ใหม่ 4 ระบบ วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

ดูย้อนหลัง

8

Facebook LIVE ! เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดูย้อนหลัง

9

หลักสูตรผู้ยื่นขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์มืออาชีพ Certifed RA รุ่นที่ 2 จำนวน 20 ท่าน
Remark : อบรม 35 ชั่วโมง (ทุกวันเสาร์)

ปิดรับสมัคร


แท็กที่เกี่ยวข้อง