การจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยง (Risk Classification)
25 ธันวาคม 2563

การจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยง (Risk Classification)

จัดทำโดย กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา