ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Rapid Test สำหรับตรวจโรคโควิด-19 | อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ | FDApeople
10 มีนาคม 2564

ภก.ธนพล วงศ์แก้ว เภสัชกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ประเด็นที่น่าสนใจ

- Rapid Test คืออะไร

- ข้อควรรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับ Rapid Test