แนวทางการยื่นคำขอนำเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 27
18 ตุลาคม 2566

ช่องทางสำหรับการนำเข้าอุปกรณ์เสริมเพื่อใช้ควบคู่หรือซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ที่มีการผลิตหรือนำเข้าอยู่ก่อนแล้วตามมาตรา 27

 

151468.jpg