รู้หรือไม่? ผลิตภัณฑ์ใดจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
28 มิถุนายน 2566

รู้หรือไม่? ผลิตภัณฑ์ใดจัดเป็นเครื่องมือแพทย์

✅ผ้าเทปแบบยืดได้ (Medical tape, Kinesiology)

❌ผลิตภัณฑ์เทปพันนิ้ว/เทปผ้าล็อค

ผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการวินิจฉัยเครื่องมือแพทย์

สอบถามได้ที่ E-mail : md_standard@fda.moph.go.th หรือ โทร. 02-590-7250 

medical tape.jpg