แนวทางการจัดทำบันทึก และการจัดทำรายงาน

แนวทางการจัดทำบันทึก และการจัดทำรายงาน

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์เปิดระบบยื่นรายงานการผลิต นำเข้า ขายเครื่องมือแพทย์ประจำปี 

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567


  1. บันทึก = จัดทำบันทึกการผลิต/นำเข้า และขายเครื่องมือแพทย์ที่ตนผลิต/นำเข้า เก็บไว้ที่บริษัท และไม่มีแบบฟอร์ม แต่ต้องมีข้อมูลตามที่กำหนด (ศึกษาประกาศฯ เพิ่มเติมได้ที่นี่)
  2. รายงาน = รายงานกิจกรรมการผลิต/นำเข้า และขายเครื่องมือแพทย์ที่ตนผลิต/นำเข้าประจำปี ยื่นต่ออย. ภายใน 31 มีนาคมของปีถัดไป ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
    ถึงแม้ไม่มีการผลิต/นำเข้า/ขาย ในปีดังกล่าว ให้ยื่นรายงานว่าไม่มีการผลิต/นำเข้า/ขาย ต่ออย. หรือ สสจ. (กรณีใบอนุญาตขาย)


ท่านสามารถศึกษาแนวทางการจัดทำบันทึก และรายงานการผลิต นำเข้า ขายเครื่องมือแพทย์ประจำปี ได้จากเอกสาร และคลิปวีดีโอด้านล่าง

ลำดับ

ชื่อเอกสาร

วันที่เผยแพร่

Download

1

สรุปแนวทางการจัดทำบันทึก และการจัดทำรายงานประจำปี

11 ม.ค. 67

pdf.svg

2

คลิปวีดีโอสรุปการจัดทำบันทึก และการจัดทำรายงานประจำปี

12 ม.ค. 2567

link.svg