เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)


เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)


ช่องทางการติดต่อกลุ่ม IVD


กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 6 ชั้น 3

email (2).png IVD_THFDA@fda.moph.go.th

telephone.png โทร. 02 591 8479