เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)


เครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)


รายชื่อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)
ที่ได้รับการอนุญาตให้ผลิต/นำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


รายการ

ดูข้อมูล

Rapid Test Antigen แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง
(COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits)

link.svg

Rapid Test Antigen แบบตรวจหาแอนติเจนโดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
(Professional Use Only)

link.svg

แบบตรวจหาสารพันธุกรรม (ด้วยวิธี PCR และอื่นๆ) / แบบตรวจหาแอนติบอดี (Antibody)

link.svg